10 korakov za USPEŠNO UČENJE

Šola se je že začela in kmalu bo čas tudi, da sedeš pred knjige in zvezke. Domače naloge so verjetno na dnevnem seznamu obveznosti, sledila bodo pa spraševanja ter kontrolke. UČENJE.

Vsak od vas si verjetno želi dobiti čim boljšo oceno ali pa se samo čim hitreje naučiti vse potrebno, da se določenega predmeta “rešite”.

Kako pa sploh se uspešno učimo? Kako najbolj izrabimo čas za učenje?

Sledi 10 korakov, ki ti bodo pri uspešnem in učinkovitem učenju pomagali.

  1. POZITIVEN PRISTOP. Učenje bo uspešnejše, če boš imel/a bolj pozitiven pristop. Predmet, za katerega misliš, da je dolgočasen, brezvezen in tega res ne boš nikoli potreboval/a bo potrebnega več časa, da osvojiš določeno snov. Poskusi si zamišljati, kje je znanje iz tega predmeta lahko uporabno, tako boš tudi bolj razgledan/a, naučil/a se boš nove spretnosti in veščine. Pomembno je pa tudi, da se zavedaš, da se vse snovi ne da predelati v enem dnevu oziroma je to zelo težko. Tudi zato je pomemben pozitiven odnos in predvsem motivacija, da vztrajaš tudi, ko ti bo že zelo težko.
  2. URNIK. Pred učenjem je pomembna organizacija. Potrebno je pregledati druge šolske obveznosti, kakšne sprotne seminarske, domače naloge, ki so včasih pomembnejše in jih je treba narediti prej. Pomembno je tudi, da si za učenje vzameš dovolj časa. Torej ne samo zadnji dan pred kontrolko. Učenje, sploh za težje predmete, si je potrebno razporediti po vsaj 1 tednu prej. Dobro je tudi, da se vsak dan učiš ob isti uri. Če se boš tega držal/a, ti bo to predstavljalo neko vsakodnevno rutino in bo učenje tako lažje.
  3. SPOZNAJ SVOJ TIP UČENJA. Informacije iz okolja lahko sprejemamo skozi različne kanale, ki pa so pri nas različno močno razviti. Najbolje je, da pri sebi odkriješ, kateri kanal je pri tebi najmočnejši, in informacije, ki si jih moraš zapomniti nato prilagajaš temu kanalu oziroma se na tak način učiš. Lahko si vidni, slušni ali gibalni/kinestetični tip. Tako ti je lahko bližje, da si stvari prebereš in jih opazuješ (vidni), lahko si bolj zapomniš stvari, ki jih slišiš (slušni), ali pa ti v spominu najbolj ostanejo stvari, ki jih narediš (kinestetični). Dobro je pa tudi, da ko gre, poskušaš združevati vse tipe.
  4. POSPRAVLJENA MIZA. Starši velikokrat komplicirajo glede pospravljene in čiste delovne mize. Pomembno je, da je miza pospravljena, da na njej ni nič stvari, ki bi lahko motile tvojo koncentracijo med učenjem. Pomembno je tudi, da imaš dovolj prostora za vse potrebščine določenega predmeta.
  5. POTREBŠČINE PRI ROKI. Kot je bilo že omenjeno je pomembno, da imaš dovolj prostora za vse potrebščine. Dobro je, da jih pred učenjem vse prineseš na mizo oziroma v bližino mize. S tem, ko med učenjem geometrije iščeš geotrikotnik, se samo zmedeš in tvoja koncentracija popusti. Zato pred učenjem vedno preveri, ča so vse potrebščine na kupu.
  6. PRIMERNO OKOLJE. Okolje za učenje mora biti dovolj svetlo. Najbolje, da je miza nekje pri oknu in da imaš v bližini tudi namizno luč, ki oddaja dovolj svetlobe. Prostor mora biti tudi zračen in dovolj topel. Dobro je pa tudi, da imaš pri učenju čim več mira, da se lažje zbereš . Zato je pred učenjem potrebno odstraniti vse stvari, ki bi te lahko zmedle in zamotile. Dobro je torej, da izklopiš telefon, lahko tudi računalnik, staršem pa poveš, da se učiš in naj te ne kličejo vmes.
  7. CILJI UČENJA. Na začetku učenja, ko si razporediš čas je potrebno narediti tudi cilje. Vprašati se moraš, kaj si želiš doseči na koncu (npr. kakšno oceno si želiš?). To je tvoj končni cilj. Med začetkom učenja in končnim ciljem pa so pomembni tudi vmesni cilji. To so majhni, vsakodnevni cilji. Lahko se odločiš vsaj koliko poglavij boš predelal/a v enem dnevu ali koliko strani. Kaj boš naredil/a kateri dan. Tako bo tvoje učenje potekalo lažje, vedno boš pa lahko tudi spremljal/a svoj napredek.
  8. ZAČNI Z NAJTEŽJIM PREDMETOM. Najtežji predmet od tebe zahteva največ časa, truda in energije. Zato je dobro, da začneš z njim, ko si še dovolj pri močeh in ti bo tako šlo lažje. Ko boš pri učenju predmeta tudi dosegel/a določen cilj se bo tudi tvoja motivacija povečala in boš imel/a večji zagon za učenje.
  9. MISELNI VZORCI IN DRUGI PRIPOMOČKI. Že vmes med učenjem določene snovi si lahko sproti delaš miselne vzorce, v katere vpisuješ pomembne podatke in tudi težje zapomnljive stvari. Pri izdelavi miselnih vzorcev je pomembno, da v njih ni preveč besedila, lahko uporabljaš različne barve za poglavja, tudi različne stile pisave (npr. podčrtano, velike tiskane črke). Iste stvari lahko uporabljaš tudi pri samem izpisovanju snovi iz knjig, torej delanju zapiskov. Tako boš lažje našel/a pomembne stvari. Pri letnicah si lahko pomagaš z izdelavo časovnega traku.
  10. PONAVLJANJE. Na koncu učenja, navadno zadnji dan pred preizkusom, izkoristi za ponavljanje snovi. Osveži kakšne pomembnejše letnice, pojme. Ponavljaš lahko tudi že sproti, ko predelaš določeno poglavje. Lahko si pomagaš s karticami, na katere napišeš najpomembnejše podatke in podatke, ki si jiih težje zapomniš. Pri ponavljanju ti lahko pomaga tudi starejši brat ali sestra in tudi starši tako, da te sprašujejo. Lahko pa se za ponavljanje dogovorite tudi skupaj s prijatelji.

Veliko sreče pri učenju ti želim. Naj bo novo šolsko leto uspešno!

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.