Prijateljstvo

Kakšne so meje in razlike med prijateljem in dobrim prijateljem? Med dobrim in najboljšim prijateljem? Med znancem in prijateljem? Kaj so tiste lastnosti odnosa z neko osebo, da mu/ji lahko rečemo prijatelj? Kdo je torej dober prijatelj? Kaj je pomembno v prijateljstvu?

Vsak od nas ima drugačna pričakovanja do prijateljstva in različne meje med znancem, prijateljem, dobrim ter najboljšim prijateljem. A vsem prijateljem in odnosu prijateljstva je skupno to, da je prijateljstvo odnos z nekom, ki ga dobro poznaš in ti je všeč.

Gre za prostovoljni odnos in druženje.

10-emag-wp-friendship-istock

Prijateljstva sklepamo že od malih nog, v času ko se šolamo se prijateljstvo lahko oblikuje med poukom, med odmori ali pa izven šolskega prostora.

Prijatelje izbiramo zaradi podobnosti z nami, npr. podobni interesi in kasneje tudi vrednotne usmeritve. Alja in Nina obe radi plešeta, v tem sta si podobni, to ju povezuje in sta zato tudi prijateljici.

5

Po navadi prijateljstva sklepamo tudi na podlagi starosti. Ko smo mlajši se namreč spoprijateljimo z osebami, ki so približno iste starosti kot mi sami.

Sploh pri mlajših otrocih pa je pomemben dejavnik za prijateljstvo tudi prostorska bližina. Vsi smo verjetno imeli v istem bloku ali ulici kakšnega prijatelja, ko smo bili manjši. Prostorska bližina pa izgublja na pomenu z našo starostjo.

Na splošno pa za prijatelja izberemo tistega, pri katerem zaznamo več pozitivnih kakor negativnih lastnosti. Vseeno prijatelj ni popolnoma brez negativnih lastnosti, le zaznati moramo več pozitivih kakor negativnih.

Med prijatelji se naučimo povedati svoje mnenje, opisati čustva, naučimo se reševati probleme, se pogovarjati, prilagajati. Prijateljstvo tudi potrjuje naše ravnanje in nas same, vpliva na našo samopodobo. Prijatelji nam pomagajo pri problemih, ki jih imamo mogoče v družini, so tudi opora pri šolskih problemih.

Ali je res, da me dober prijatelj nikoli ne kritizira? Ali je res, da me prijatelj nikoli ne prizadene? Tudi v prijateljskih odnosi prihaja do kritik, konfliktov, rivalstva, do izdaj. Vse te negativne stvari pa ni nujno, da pripeljejo do prekinitve prijateljstva. Moramo se naučiti izbirati prave prijatelje, na katere se lahko zanesemo in jim zaupamo. Pomembno je tudi sproti reševati konflikte, sprejeti kritiko ter skrbeti za prijateljstvo.

  525062_waqsxj3r

Prijatelj je človek, ki ve vse o tebi in te še vedno ima rad.  - Elbert Hubbard

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.