O delavnicah

Osebna sreča, Uspeh, Spoštovanje/Samozavest, samostojnost, samozaupanje/Mehke veščine, izkustveno učenje, znanje/ Samospoznanje, osebna vizija, kariera/Aktivno druženje, igre, zabava/Novi prijatelji, novi najstnik

 

Ker nam šola in šport le ne podata vseh potrebnih veščin za srečno ter uspešno življenje - zato sem ustvarila delavnice Poti najstništva

V želji, da mladina odraste v samozavestne, srečne, samostojne ljudi, ki se zavedajo svojega poslanstva in stremijo k jasno zastavljenim ciljem ter uživajo življenje, bi jim rada s popotnicami za življenje pomagala hitreje priti do mnogih odgovorov.

Prva delavnica brezplačna!

PRIJAVITE NAJSTNIKA/ICO TUKAJ

Kaj?

Preko iger in aktivnega udejstvovanja se bomo skupaj na delavnicah posvetili tematikam na več življenjskih področjih:

•    Izdelava kolaža osebne vizije.
•    Vrednote in prepričanja; negativna ali omejujoča prepričanja bomo spremenili v pozitivna.
•    Samozavest in samospoštovanje
•    Postavili se bomo zase.
•    Vpliv obrambnih mehanizmov na odnose z drugimi.
•    Učinkovita medsebojna komunikacija in javno nastopanje.
•    EQ ni enako IQ; EQ namreč vpliva na naš uspeh in srečo v življenju.
•    Kako odpuščati?
•    Učenje iz napak.
•    Soočanje s slabo voljo, konflikti, zavrnitvami,  ovirami in stresom.
•    Odgovornost do sebe in drugih.
•    Biti sam doma.
•    Finančna pismenost.
•    Identiteta najstnika, talenti, njegovo poslanstvo in nadaljnja usmeritev v željeni poklic.
•    Ljubezen, razmerja, spolnost.
•    Izboljšanje odnosa s starši
•    Droga in škodljive razvade.
•    Posledice pretirane uporabe sodobnih tehnologij (socialna omrežja, telefoni, računalniki).
•    Sodelovanje in vodenje; tipi osebnosti in kje nam koristijo?
•    Poklici prihodnosti.
•    Služba ali podjetništvo?
•    Uravnoteženo življenje.
•    Postavitev ciljev, iskanje motivacije zanje in samoorganizacija.

In še in še...

Delavnice vključujejo tudi:

•    Posredovanje naslovov zanimivih knjig, člankov ali videov z različnih področje.
•    Glede na posameznikovo zanimanje bom mladino seznanila s potencialnimi društvi in klubi,
vključitev v katere bi jim koristilo na poti razvoja lastnih kompetenc in kariere.
•    Po delavnici na elektronski naslov pošljem vsebino tematike, ki smo se je lotili in si jo lahko vaši najstniki po želji dodatno preberejo.
•    Predloge vprašanj za starše s katerimi se lahko povežete s svojimi najstniki in jih bolje spoznate.
•    Po zaključenih delavnicah vam tudi pošljem moja opažanja glede vašega otroka (sodelovanje, proaktivnost, skriti potenciali, ovire, ideje),  na voljo pa sem tudi za razgovor.

Za koga?

Za fante in dekleta med 12. in 18. letom (1. skupina od 12-14 let, 2. skupina od 15-18let)

Za tiste, (ki):

•    bi radi spoznali nove prijatelje,
•    ne vedo kaj bi počeli v prostem času med tednom,
•    bi se radi zabavali
•    se želijo še kaj novega naučiti,
•    ki si želijo novih izzivov ter izkušenj,
•    za sramežljive in samozavestne, dobre in manj dobre, najdene ali v iskanju samega sebe, za vse...

Zakaj?

Ker je poleg formalnega izobraževanja vedno več potrebe tudi po neformalnih veščinah in znanjih, po njih povprašujejo tudi delodajalci. Ker vseh veščin ne pridobijo v šoli ali v športu.

Ker bomo premikali cono ugodja, se preko izkustev veliko naučili in se seznanili z zanimivo literaturo, videi, klubi ter društvi. Da si posamezniki, glede na interes in željo, še kaj dodatnega preberejo, ogledajo ali se vključijo v skupnost, kjer si lahko pridobijo še dodatne izkušnje za vstop v karierni svet.

Kako?

Delavnice bodo potekale po načelu motiviranja in pozitivnega spodbujanja, po metodah  NLP (nevrolingvistično programiranje) in Vzgoje za življenje, v skupinah po največ 15.

Najstniki se bodo učili predvsem iz izkustev, preko zabavnih iger, premikali bomo tudi meje udobja.

Kje in kdaj?

Skupina od 12-14 let:

Vsako sredo ob 17h, na OŠ Škofljica (na Klancu 15). Pričnemo 4. oktobra. Delavnice trajajo do konca maja.

Skupina od 12- 18 let:

V centru Ljubljane, v PodhoDu (Podhod Ajdovščina 11), vsak ponedeljek ob 17.00-19.00. Začnemo 9. oktobra in zaključimo konec maja.

Prva delavnica brezplačna!

PRIJAVITE NAJSTNIKA/ICO TUKAJ