Info za starše

Osebna sreča, uspeh, spoštovanje/Samozavest, samostojnost, samozaupanje/Mehke veščine, izkustveno učenje, znanje/ Samospoznanje, osebna vizija, kariera/Aktivno druženje, igre, zabava/Novi prijatelji, novi najstnik

Ker nam šola in šport ne podata vseh potrebnih veščin za srečno ter uspešno življenje - zato sem ustvarila delavnice Poti najstništva

source link

V želji, da mladina odraste v samozavestne, srečne, samostojne ljudi, ki se zavedajo svojega poslanstva in stremijo k jasno zastavljenim ciljem ter uživajo življenje, bi jim rada s popotnicami za življenje pomagala hitreje priti do mnogih odgovorov.

Kaj?

Preko iger in aktivnega udejstvovanja se bomo skupaj na 18 delavnicah posvetili tematikam na več življenjskih področjih:

 • Izdelava kolaža osebne vizije

 • Učinkovita medsebojna komunikacija in javno nastopanje

 • EQ ni enako IQ; EQ namreč vpliva na naš uspeh in srečo v življenju

 • Vpliv obrambnih mehanizmov na odnose z drugimi

 • Kako odpuščati?

 • Odgovornost do sebe in drugih

 • Vrednote in prepričanja; negativna ali omejujoča prepričanja bomo spremenili v pozitivna

 • Postavili se bomo zase

 • Droga in škodljive razvade

 • Soočanje s slabo volje, konflikti, zavrnitvami in ovirami

 • Ljubezen, razmerja, spolnost

 • Izboljšanje odnosa s starši

 • Posledice pretirane uporabe sodobnih tehnologij (socialna omrežja, telefoni, računalniki)

 • Sodelovanje in vodenje; tipi osebnosti in kje nam koristijo?
 • Identiteta najstnika, talenti, njegovo poslanstvo in nadaljnja usmeritev v željeni poklic

 •  Samozavest in samospoštovanje

 • Uravnoteženo življenje
 • Postavitev ciljev, iskanje motivacije zanje in samoorganizacija

 • Za nagrado (v primeru zadostnega števila prijav) pa organiziramo še dnevni športni izlet (kam, po dogovoru z mladino)

Delavnice vključujejo tudi

 • Posredovanje naslovov zanimivih knjig, člankov ali videov z različnih področij

 • Glede na posameznikovo zanimanje bom mladino seznanila s potencialnimi društvi in klubi, vključitev v katere bi jim koristilo na poti razvoja lastnih kompetenc in kariere

 • Po delavnici na elektronski naslov pošljem vsebino tematike, ki smo se je lotili in si jo lahko vaši najstniki po želji dodatno preberejo

 • Predloge vprašanj za starše s katerimi se lahko povežete s svojimi najstniki in jih bolje spoznate

 • Po zaključenih delavnicah vam tudi pošljem moja opažanja glede vašega otroka (sodelovanje, proaktivnost, skriti potenciali, ovire, ideje),  na voljo pa sem tudi za razgovor

Za koga?

Za fante in dekleta med 12. in 18. letom.

Za tiste:

- ki ne vedo kaj bi počeli v prostem času med tednom ali pač preživjo preveč časa za računalnikom

- ki bi se radi ob igrah še kaj novega naučili

- ki si želijo novih izkušenj

- za sramežljive in samozavestne, dobre in manj dobre, najdene ali v iskanju samega sebe, za vse...

Zakaj?

Ker je poleg formalnega izobraževanja vedno več potrebe tudi po neformalnih veščinah in znanjih, po njih povprašujejo tudi delodajalci. Ker vseh veščin ne pridobijo v šoli ali v športu.

Ker bomo premikali cono ugodja, se preko izkustev veliko naučili in se seznanili z zanimivo literaturo, videi, klubi ter društvi. Da si posamezniki, glede na interes in željo, še kaj dodatnega preberejo, ogledajo ali se vključijo v skupnost, kjer si lahko pridobijo še dodatne izkušnje za vstop v odrasli svet.

Zakaj bi se na primer prvič srečali z javnim nastopanjem šele, ko zaključijo s študijem, ko pa so lahko pri teh letih že suvereni pred množico ljudi?

Za tiste manjkajoče delčke, katere znanja najstniki ne dobijo preko formalnih izobraževanj, sem pripravila program delavnic, na katerih bo vaš najstik ali najstnica dobil/a praktične izkušnje in samozavest. 🙂

Kako?

Delavnice bodo potekale po načelu motiviranja in pozitivnega spodbujanja, po metodah NLP (nevrolingvistično programiranje), ter znanja iz Vzgoje za žvljenje, v skupinah po največ 15.

Najstniki se bodo učili predvsem iz izkušenj, preko zabavnih iger, premikali bomo tudi meje cone udobja.

Kje in kdaj?

V OŠ Škofljica (na Klancu 15), vsako sredo od 17.00 do 19.00. Začnemo 4. oktobra.

V centru Ljubljane, v PodhoDu (Podhod Ajdovščina 11), vsak ponedeljek ob 17.00-19.00. Začnemo 9. oktobra.