Category Archives: mladi

Mladostništvo ali puberteta?

Za obdobje po otroštvu slišimo različna imena. Nekateri te osebe imenujejo mladi, mladina, drugi pubertetniki, najstniki, tudi mladi odrasli. Ampak ali puberteto res lahko enačimo z obdobjem najstništva? Ali je mladostništvo enako kot puberteta? [spacer] Sopomenka mladostništva je adolescenca, ki izhaja iz latinske besede adolescere in pomeni dozorevati. Puberteta pa označuje obdobje pospešenega telesnega razvoja,…
Read more

Cilji

Da v življenju dosežemo in dobimo to, kar si želimo, je potrebno postaviti cilje. Torej jasno opredeliti naše želje in si narediti načrt za doseganje. Če si sistematično postaivmo cilje, nam lahko to pomaga, da dosežemo več, tudi v krajšem času, posledično smo bolj motivirani za aktivnosti, hkrati pa tako postanemo tudi bolj organizirani in…
Read more

Motivacija

Motivacija je proces v nas, ki sproži naše delovanje, nas vzpodbuja in vzdržuje naše delovanje, hkrati pa nas usmerja tudi proti ustreznemu cilju. Brez motivacije bi torej mirovali, nobene stvari ne bi naredili do konca, ne bi si postavljali ciljev in jih tudi ne bi uresničevali. Pomembna je tako na šolskem področju, kot tudi v…
Read more

Prijateljstvo

Kakšne so meje in razlike med prijateljem in dobrim prijateljem? Med dobrim in najboljšim prijateljem? Med znancem in prijateljem? Kaj so tiste lastnosti odnosa z neko osebo, da mu/ji lahko rečemo prijatelj? Kdo je torej dober prijatelj? Kaj je pomembno v prijateljstvu? Vsak od nas ima drugačna pričakovanja do prijateljstva in različne meje med znancem, prijateljem,…
Read more

10 korakov za USPEŠNO UČENJE

Šola se je že začela in kmalu bo čas tudi, da sedeš pred knjige in zvezke. Domače naloge so verjetno na dnevnem seznamu obveznosti, sledila bodo pa spraševanja ter kontrolke. UČENJE. Vsak od vas si verjetno želi dobiti čim boljšo oceno ali pa se samo čim hitreje naučiti vse potrebno, da se določenega predmeta “rešite”.…
Read more