Blog

Kje v telesu občutimo posamezna čustva?

V prejšnjem blogu sem pisala o čustvih. Z njihovo pomočjo se prilagodimo okolju, imajo pa tudi aktivacijsko, motivacijsko in komunikacijsko funkcijo. Pri čustvih se lahko zgodi tudi, da so nefunkcionalna. To je takrat, kadar so preveč močna in ko ne izberemo pravega čustva glede na situacijo v kateri se znajdemo. Čustva sem tudi razdelila na…
Read more

Kako uravnavati svoja čustva?

Čustva so duševni procesi, s katerimi se vsak od nas srečuje verjetno vsak dan. Vedno se najde kaj, kar nas lahko razjezi, nam polepša dan, nas pozitivno ali negaitvno preseneti. Nekatera izmed čustev so jeza, strah, ljubezen, veselje, ljubosumje, zaničevanje. Vidimo, da so tako pozitivna kot negativna. S čustvi doživljamo in izražamo naš vrednostni odnos do…
Read more

Mladostništvo ali puberteta?

Za obdobje po otroštvu slišimo različna imena. Nekateri te osebe imenujejo mladi, mladina, drugi pubertetniki, najstniki, tudi mladi odrasli. Ampak ali puberteto res lahko enačimo z obdobjem najstništva? Ali je mladostništvo enako kot puberteta? [spacer] Sopomenka mladostništva je adolescenca, ki izhaja iz latinske besede adolescere in pomeni dozorevati. Puberteta pa označuje obdobje pospešenega telesnega razvoja,…
Read more

Cilji

Da v življenju dosežemo in dobimo to, kar si želimo, je potrebno postaviti cilje. Torej jasno opredeliti naše želje in si narediti načrt za doseganje. Če si sistematično postaivmo cilje, nam lahko to pomaga, da dosežemo več, tudi v krajšem času, posledično smo bolj motivirani za aktivnosti, hkrati pa tako postanemo tudi bolj organizirani in…
Read more

Motivacija

Motivacija je proces v nas, ki sproži naše delovanje, nas vzpodbuja in vzdržuje naše delovanje, hkrati pa nas usmerja tudi proti ustreznemu cilju. Brez motivacije bi torej mirovali, nobene stvari ne bi naredili do konca, ne bi si postavljali ciljev in jih tudi ne bi uresničevali. Pomembna je tako na šolskem področju, kot tudi v…
Read more